Koungwhal Thongnetra

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา (ปัญญาคือแสงสว่าง ส่องทางชีวิต )123EE.BLOGSPOT.COM

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ไมโครโฟนคืออะไร ( Microphone)
 Carbon Microphone


ไมโครโฟน ( Microphone )

ไมโครโฟน ( Microphone ) คืออุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ที่มีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานเสียง ให้เป็นคลื่นไฟฟ้า
และนำไปขยายให้มีลูกคลื่นขนาดใหญ่ขึ้นหรือแรงขึ้น แล้วส่งผ่านลำโพงออกมาเป็นเสียง ที่เหมือนกับเสียงต้นทางที่ป้อนเข้ามา นิยมเรียกสั้นๆว่า ไมค์ ( Mic )

ไมโครโฟนแบ่งออกได้ 5 ชนิดดังนี้

1.  คาร์บอนไมโครโฟน ( Carbon Microphone )
2. ไดนามิคไมโครโฟน ( Dinamic Microphone )
3.  เวลอซิตี้ไมโครโฟน  ( Velocity Microphone )
4.  คริสตอลไมโครโฟน ( Crystal Microphone )
5.  คอนเดนเซอร์ไมโครโฟน ( Condenser Microphone )


หลักการทำงานของไมโครโฟน

 • ไมค์ทุกชนิดมีโครงสร้างแตกต่างกันไปตามแต่ละอุปกรณ์ที่นำมาสร้าง แต่มีหลักการทำงานเดียวกันหรือคล้ายกันคือ
 • ในขณะที่มีคลื่นเสียงมากระทบที่แผ่นไดอะแฟรม จะเกิดการสั่นสะเทือนที่แผ่นไดอะแฟรม ซึ่งที่แผ่นไดอะแฟรมจะมีขดลวดวอยซ์คอยล์ยิดติดแน่นอยู่กับแม่เหล็กถาวร จะทำให้ขดลวดวอยซ์คอยล์เคลื่อนที่ ตัดกับเส้นแรงแม่เหล็ก และแม่เหล็เกิดการเหนี่ยวนำ ให้เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าขนาดต่ำๆ ส่งไปให้กับอินพุทของทรานฟอร์เมอร์ ( หม้อแปลง ) ซึ่งเป็นทรานฟอร์เมอร์แบบสเต็พอัพ หรือแปลงให้สูงขึ้นกว่าเดิม เพื่อเหนี่ยวนำให้เป็นสัญญาณเสียงที่แรงมากพอ และส่งสัญญาณนั้นไปยังภาคขยายต่อไปCarbon Microphone

Carbon Microphone (โครงสร้าง)

Carbon Microphone
Carbon Microphone

( Velocity Microphone

( Velocity Microphone

( Velocity Microphone


Velocity Microphone Structure


Crystal Microphone 


Crystal Microphone 


Crystal Microphone 


Crystal Microphone 
Condenser Microphone 
คอนเดนเซอร์ไมค์โครโฟน

เป็นไมค์โครโฟนที่นิยมใช้กันมาก ในวงจรเครื่องรับวิทยุทั่วไป รวมไปถึง เครื่องรับโทรศัพท์ เคลื่อนที่ด้วย


 • โครงสร้างของ คอนเดนเซอร์ไมค์โครโฟน จะมีแผ่นโลหะ Electrode จำนวน 2 แผ่นวางอยู่ใกล้ๆกัน ใช้อากาศทำหน้าที่เป็นไดอิเลคทริค หรือแกนกั้นกลางระหว่างแผ่น
 • แผ่นโลหะแผ่นหน้าจะมีขนาดบางมาก จะทำหน้าที่เหมือนแผ่นไดอะแฟรม แผ่นนี้มีความไวต่อการรับคลื่นเสียง เมื่อมีคลื่นเสียงมากระทบจะเกิดการสั่นสะเทือนเปลี่ยนเป็นพลังงานกล ผ่านแบตเตอรี่ ทำให้แรงไฟมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสัญญาณเสียง ซึ่งเป็นรูปไฟเอซี ตามรูปด้านล่างคุณลักษณะพิเศษของ คอนเดนเซอร์ไมโครโฟนคือ

 • มีความไวมากในการรับเสียง แม้จะมีสัญญานเสียงเพียงเล็กน้อย หรือ มีเสียงต้นทางพูดในระยะไกล ก็สามารถจับทิศทางได้ ทำให้เวลาพูด ผู้พูดไม่ต้องใช้ปากติดชิดไมค์ เหมือนไมค์แบบไดนามิค
 • และในวงจรคอนเดนเซอร์ไมค์ จะต้องมัพลังงานไฟฟ้าเลี้ยงตลอดเวลา จึงจะทำงาน ส่วนใหญ่คอนเดนเซอร์ไมค์จะใช้ไฟฟ้าเป็นแบตเตอรี่ ขนาด AA 1.5 โวลท์ คอยเลี้ยงวงจรCondenser Microphone Condenser Microphone 


Dinamic Microphone


Condenser Microphone 


การเลือกใช้ไมค์และเครื่องขยายเสียง • สิ่งแรกที่เราจะต้องคำนึงถึงทุกครั้งในการเลือกซื้อไมค์และเครื่องขยายเสียงคือ ค่าความต้านทานหรือ อิมพิแดนซ์ของทั้งไมค์และเครื่องขยายเสียง ต้องให้แมทชิ่งกัน
 • กล่าวคือ เอาท์พุทอิมพิแดนซ์ของไมค์โครโฟน ต้องแมทชิ่งกับ อินพุท อิมพิแดนซ์ของเครื่องขยายเสียง ทั้งนี้เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดี รับได้ไว ไม่เกิดการ ฟีดแบ็ค Feed back  ขณะใช้งาน
คุณลักษณะของไมโครโฟนเราสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ
 1. ไมโครที่มีอิมพิแดนซ์ ต่ำ ( Low Impidance Microphone ) หมายถึง ไมโครโฟนที่มีเอาท์พุท อิมพิแดนซ์ต่ำกว่า 10 K มีความไวต่ำ ใช้กับเครื่องขยายเสียงที่มี อินพุทอิมพิแดนซ์ต่ำ เครื่องเสียงและไมชุดนี้เหมากับงานที่มีพื้นที่แคบๆจำกัด
 2. ไมโครโฟนอิมพิแดนซ์สูง ( Hi Impidance Microphone ) หมายถึงไมโครโฟนที่มีเอาท์พุทอิมพิแดนซ์สูงเกินกว่า 10 K  และมีความไวในการรับเสียง ใช้กับเครื่องขยายที่มี Mic อินพุทอิมพิแดนซ์สูง เหมาะสำหรับงานที่มีพื้นที่กว้างมากๆ หรืองานนอกสถานที่
 • หมายเหตุ ถ้าเราใช้ไมค์ผิดลักษณะกับคู่ จะเกิดอาการฟีดแบ็ค เกิดเสียงหวีดดังขึ้นมาตลอด หรือเรียกว่าเสียงหอน 
 • สำหรับเสียงหวีดในบางกรณี ถึงแม้เราใช้ไมค์และเครื่องขยาย แมทชิ่งกันดีแล้ว ยังมีเสียงหวีดดังขึ้นอยู่อีก ให้เราตรวจสอบดูว่าเราได้หันหน้าลำโพง กับหน้าไมค์เข้าหากันหรือไม่ เพราะถ้าเราวางหน้าไมค์ เข้าหาหน้าลำโพง ในตำแหน่งตรงกัน จะเกิด การออสซิเลทชั่น ของสัญญาณเสียง และเกิดเสียงหวีดขึ้นได้ ให้แก้ไขโดยการ ปรับทิศทางไมค์และลำโพงออกจากกัน จะแก้อาการนี้ได้

อาการเสียของไมค์

 1. วอยซ์ขาด ตั้งสเกลมิเตอร์ที่ R X 1 วัดค่าวอยซ์ เข็มมิเตอร์จะไม่ขึ้น
 2. อินพุทขาด สวิทช์ ON -OFF เสีย บางครั้งก็เกิดจากสายชีลด์ชอร์ท
การตรวจสอบไดนามิคไมค์

 • ให้ตั้งสเกลมิเตอร์ R X 1 เขี่ยที่ขั้วต่อไมค์ ถ้าไมค์ปกติ จะต้องมีเสียงดังออกมา เช่นเดียวกับตรวจสอบลำโพง คือ ดัง ก๊อกแก๊กๆ
 • ถ้าไม่มีเสียงให้ตรวจเช็คที่ สายต่อสวิทช์ และอินพุททรานฟอร์เมอร์จะหาเจอ

การตรวจสอบคอนเดนเซอร์ไมค์

 • ให้ตั้งสเกลมิเตอร์ย่าน DC ตรวจสอบไฟเลี้ยง ถ้าไมค์ปกติ จะมีไฟเลี้ยงประมาณ 1.5-1.6 โวลท์โดยประมาณ ถ้าไฟเลี้ยงมีถูกต้องแล้วแต่ไม่ดังให้ตรวจสอบที่ สายต่อ อาจขาด หรือตัวคอนเดนเซอร์ไมค์ เสียเอง ให้เปลี่ยน กระป๋องคอนเดนเซอร์ไมค์ ราคาไม่กี่บาท


กังวาล ทองเนตร ช่างอิเลคทรอนิคส์ แผนกวิทยุ -โทรทัศน์ขาวดำ แสงทองอิเลคทรอนิคส์
ช่างอิเลคทรอนิคส์ แผนกโทรทัศน์สี วีดีโอ เลเซอร์ดิสก์ เทคนิคเทพนิมิตร ( เทคนิคไทยญี่ปุ่น )
คอมพิวเตอร์ กราฟฟิคดีไซน์ - มัลติมิเดียส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐศาสตร์ภาควิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง


แผ่นไดอะแฟรมและขดลวดเสียง หรือวอยซ์ คอยล์

Dinamic Microphone


Dinamic Microphone


Dinamic Microphone
Dinamic Microphone

Dinamic Microphone

Dinamic Microphone


สายไมโครโฟน


วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เทคนิคการปรับแต่งสีภาพด้วยโฟโตช็อป


รูปที่1

เทคนิคการปรับเปลี่ยนสีภาพ ในโปรแกรม โฟโตช็อป เราสามารถทำได้หลายวิธี แต่ในเวิร์คช็อปนี้ ผมจะสอนวิธีง่ายๆด้วยชุดเครื่องมือ Eyedropper และชุดคำสั่ง Color Range ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1.

เปิดโปรแกรมโฟโตช็อป รุ่น CS3 ขึ้นไป จากนั้นเปิดไฟล์ภาพที่ต้องการนำมาปรับแต่ง ของผมเลือกรูปที่ 1

ขั้นตอนที่ 2. 

 • เลือกเครื่องชุด Eyedropper  จากนั้นคลิกเมาส์หนึ่งครั้งที่ภาพต้นฉบับ บริเวณที่เป็นใบไม้ ( การคลิกครั้งแรกควรเลือกสีใบไม้ส่วนที่เป็นสีเขียวเข้มก่อน ) เพื่อให้โปรแกรมคำนวณค่าสี


ขั้นตอนที่ 3.
สร้าง Selection บริเวณที่เราเลือกคลิกสีไว้ โดยชุดคำสั่ง Select > Color Rang จะเห็นหน้าต่างตามรูปที่ 2 ขึ้นมา ปรับแต่งค่า ตามรูป หรือตามต้องการ แล้วคลิก OK


รูปที่2

ขั้นตอนที่ 4

 • เราจะเห็น Selection เลือกพื้นที่ตามค่าสีให้เราตามรูปที่ 3 ให้เราปรับความเบลอให้ขอบSelectionลงเล็กน้อย โดยชุดคำสั่ง Select > Modify > Feather กำหนดค่าให้เหลือ 0.5 ตามรูปที่ 4 รูปที่3


รูปที่4


ขั้นตอนที่ 5

 • คลิกที่ชุดคำสั่งตามลูกศรสีแดงในรูปที่ 5 เมื่อมีเมนูย่อยขึ้นมาให้คลิกเลือก Channel Mixer จะเห็นหน้าต่างตามรูปที่ 6 ขึ้นมา ปรับค่าตามรูปที่ 6 หรือตามต้องการ จะได้ผลลัพธ์ตามรูปที่ 7รปที่5


รปที่ 6

 •  ในขั้นตอนนี้เราต้องการปรับสีใบไม้ให้เป็นสีแดง ให้เลือก output channel เป็น Red ตามรูปที่ 6 (และให้ติ้กที่บ๊อก Monochrome ด้านซ้ายล่างรูปที่ 6 ด้วยอย่างรวดเร็วเพื่อให้ภาพเป็นขาวดำก่อน และติ้กอีกครั้งเพื่อยกเลิก ต้องทำอย่างรวดเร็ว )รปที่ 7


ขั้นตอนที่ 6

 • ให้คลิกที่ เลเยอร์ Background หรือเลเยอร์ภาพต้นฉบับ

จากนั้นใช้เครื่องมือ Eyedropper คลิกเมาส์บริเวณใบไม้หรือสีส่วนที่เหลือที่ภาพต้นฉบับบอีกครั้ง
และเลือกคำสั่ง Select  >> Color Rang อีกครั้งเพื่อเลือกบริเวณของ Selection และให้ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 5อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนสีภาพจนกว่าเราจะพอใจ รปที่ 8

เสร็จขั้นตอน
เราก็จะได้รูปภาพใหม่เป็นต้นไม้กำลังเปลี่ยนใบ สวยงามแปลกตาไปจากต้นฉบับที่เป็นภาพปกติธรรมดา


รปที่ 9

หรือจะเปลี่ยนสีตามใจชอบตามรูปที่ 9 ( สีต่างๆที่เปลี่ยนไป จะขึ้นอยู่กับค่าที่เรากำหนดเอง และเลือกสีตามที่เราต้องการตามเนื้องานและความเหมาะสมของภาพ )

กังวาล ทองเนตร คอมพิวเตอร์กราฟฟิคดีไซน์ มัลติมิเดียส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

คืบหน้าชดเชยผลกระทบทางเสียงจากเครื่องบิน

ประกาศ

ความคืบหน้าในการเรียกร้องผลกระทบเทียงเสียงจากเครื่องบิน

ค.ร.ม.มีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เห็นชอบให้ ทอท.ดำเนินการจ่ายค่าชดเชย เฟส 1-2ให้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2557นี้ ส่วนเฟส 3-4 จะดำเนินการต่อไปหลังจากเฟส 1-2 เสร็จสิ้น ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เป็น (มติครม.)16. เรื่อง การชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการเสนอ ดังนี้
                   1. รับทราบความเห็นของกระทรวงคมนาคมที่มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเห็นว่าการชดเชยการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นหน้าที่ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในระยะต่อไป รวมทั้งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเชิงมนุษยธรรม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 โดยกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พิจารณาการชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้แก่อาคารที่ปลูกสร้างระหว่างปี 2544-2549 และผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยพิจารณาจ่ายเงินชดเชยตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 จำนวน 11,233.70 ล้านบาท
                   2. ให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เร่งรัดการจ่ายเงินชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 และวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2557
                   3. เห็นชอบในหลักการให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พิจารณาขยายกรอบการชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 และวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ให้แก่อาคารที่ปลูกสร้างตั้งแต่ปี 2544 จนถึงวันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 28 กันยายน 2549 โดยใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 และวันที่ 31 สิงหาคม 2553 และพิจารณาจ่ายจากกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 จำนวน 11,233.700 ล้านบาท
                    4. ให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พิจารณาการชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านเสียงจากผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงที่อยู่นอกเหนือจากบริเวณพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 และวันที่ 31 สิงหาคม 2553 โดยขยายกรอบการชดเชยให้แก่อาคารที่ปลูกสร้างจนถึงวันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 28 กันยายน 2549 เป็นกรณีไป โดยประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงในหน่วย NEF และใช้งบประมาณของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
                   5. รับทราบแนวทางการพัฒนาที่ดิน และการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดซื้อมาจากผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและอยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงที่ระดับ NEF มากกว่า 40 จนถึงปัจจุบันจำนวน 180 อาคาร ค่าใช้จ่ายประมาณ 826.39 ล้านบาท (กระจายอยู่ในพื้นที่ของตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และเขตลาดกระบัง กทม.) โดยเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแปลงใหญ่สุดประมาณ 17 ไร่ จำนวน 1 ราย นอกนั้นส่วนใหญ่เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่โดยเฉลี่ยไม่เกิน 50-60 ตารางวา มีทั้งอยู่ในสภาพดี และชำรุดไม่เหมาะเป็นที่พักอาศัย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ดังนี้
                             5.1 การจำหน่ายสินทรัพย์อาจไม่เหมาะสมและไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพราะอาจจะเกิดข้อพิพาทด้านกฎหมายเรื่องผลกระทบด้านเสียงในอนาคตได้
                             5.2 ที่ดินซึ่งประกอบด้วยอาคารและพื้นที่ว่างเปล่าขนาดใหญ่ เห็นควรให้ผู้ประกอบการที่สนใจใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว เสนอแนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดินเอง เพื่อให้สอดคล้องกับอุปสงค์ของตลาด
                             5.3 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จะพิจารณาหลักเกณฑ์และข้อกำหนดเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการบริหารจัดการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่เหมาะสมโดยเร็วต่อไป
                             ทั้งนี้ ให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินดังกล่าวให้เกิดความคุ้มค่า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  ต่อไป
                   6. ให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เร่งดำเนินการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่นและจังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามแนวเส้นเสียง และวิธีการจ่ายเงินชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตลอดจนประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศและคำพิพากษาของศาลในคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับผลกระทบด้านเสียงต่อไป


ให้พี่น้องบ้านเอื้ออาทรติดตามความคืบหน้าและความเคลื่อนไหวจากแกนนำเท่านั้น อย่าได้หลงเชื่อบุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการนี้โดยเด็ดขาด ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ

กังวาล ทองเนตร ( ก้อง )