Koungwhal Thongnetra

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา (ปัญญาคือแสงสว่าง ส่องทางชีวิต )123EE.BLOGSPOT.COM

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

กำเนิดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
 เป็นภาพการก่อสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย


 • อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เปิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2483 ที่ถนนราชดำเนินกลาง ปากทางเข้าถนนดินสอ บรรจบกับถนนประชาธิปไตย กรุงเทพมหานคร 
 • อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ ที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ 24 มิถุนายน 2475 
 • อนุสาวรีย์นี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 240,000 บาท    ลักษณะอนุสาวรีย์มีปีก 4 ด้านดังนี้
 • อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มีเสาปีก 4 ด้าน มีความสูง 24 เมตร รัศมียาว 24 เมตร หมายถึง วันที่ 24 ซึ่งเป็นวันทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎร

 • พานรัฐธรรมนูญ สูง 3 เมตร อยู่บนป้อมกลางอนุสาวรีย์ หมายถึงเดือน 3 หรือเดือน มิถุนา เดือนที่ทำการเปลี่ยนแปลง ( สมัยก่อน ไทยจะนับ เดือนเมษายนเป็นเดือน หนึ่ง และเป็นปีใหม่  เดือน มิถุนายนจึงเป็นเดือน สาม )
 • รอบฐานอนุสาวรีย์ มีปืนใหญ่โบราณ ฝังคว่ำหน้าลง รอบ อนุสาวรีย์ จำนวน 75 กระบอก หมายถึง ปี 2475 ปีที่ทำการเปลี่ยนแปลง
 • ภาพดุนนูนที่ปรากฎโดยรอบของปีกทั้งสี่ด้าน หมายถึงประวัติของคณะราษฎร ที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง
 • และมีพระขรรค์ทั้ง 6 ซึ่งประดับโดยรอบป้อมกลางที่ตั้งพานรัฐธรรมนูญ หมายถึง หลักการเปลี่ยนแปลงของคณะราษฎร 6 ประการ
 1. หลักเอกราช
 2. หลักความสงบภายใน
 3. หลักสิทธิเสมอภาค
 4. หลักเสรีภาพ
 5. หลักเศรษฐกิจ
 6. หลักการศึกษา

อนุสาวรีย์นี้ จอมพล ป. ( แปลก ) พิบูลสงคราม เป็นผู้กระทำพิธีเปิดคลิกที่ภาพเพื่อดูภาพต้นฉบับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น