Koungwhal Thongnetra

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา (ปัญญาคือแสงสว่าง ส่องทางชีวิต )123EE.BLOGSPOT.COM

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ดินแดนเมโสโปเตเมีย1อักษรคูนิฟอร์ม หรืออักษรลิ่มของชาว สุเมเรียน

ชาวสุเมเรียน

 • เมโสโปเตเมีย หมายถึงดินแดนระหว่างลุ่มแม่น้ำ ระหว่าง ไทกริส ( Tigris )    และยูเฟรติส(Euphratis ) บางครั้งมักเรียกดินแดนนี้ว่า พระจันทร์เสี้ยว ( Fertile Crescent ) หรือเอเซียตะวันตก


 • ทางเหนือ จรดทะเลดำและทะเลสาบแคสเปี้ยน
 • ตะวันตกเฉียงใต้จรดคาบสมุทรอาระเบีย
 • ทิศตะวันตกจรดที่ราบซีเรียและปาเลสไตน์
 • ตะวันออกจรดที่ราบสูงอิหร่าน


 • ลักษณะทั่วไปของภูมิประเทศเป็นที่ราบกว้างใหญ่ไม่มีภูเขา สภาพอากาศร้อนจัดในหน้าร้อน ในหน้าหนาวอากาศเย็นสบายแต่มีฤดูหนาวเพียงช่วงสั้นๆ 


 • จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดนี้ทำให้ประชากรขาดความกระตือรือร้น เมื่อมีการรุกรานจากภายนอกจึงมักยอมให้อย่างง่ายดาย จึงกลายเป็นที่ซึ่งต่างชาติมักเข้ามาตั้งอาณาจักรอยู่ตลอด


 • ดินแดนเมโสโปเตเมียนี้ ชนชาติแรกที่เข้ามาอาศัยอยู่คือ  ชาวสุเมเรียน


 • ชาวสุเมเรียน( Sumerians ) ได้เข้ามาตั้งรกรากอยู่บริเวณบาบิโลเนีย ตั้งแต่ก่อน 4,000 ปีก่อนคริสตกาล โดยเข้ามาอยู่ในเขตซูเมอร์ ตอนใต้ของบาบิโลเนียติดกับอ่าวเปอร์เซีย


 • ยุคเริ่มแรกเป็นการก่อตั้งเป็นหมู่บ้านเล็กขึ้น ต่อมาได้มีพัฒนาการขึ้นเป็นนครรัฐ ในแต่ละรัฐมีผู้ปกครองของตนเอง มีอิสระต่อกัน แต่มักมีการแย่งชิงกันเป็นใหญ่ เช่น

Eridu,Kish,Lagash, Babilon, Uruk เป็นต้น

การปกครองของเมโสโปเตเมีย

 • ปกครองโดยพระ ผู้เป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้า มีอำนาจในการรบ ทำสงคราม ศาสนา  ศาล กฎหมาย และได้ทำกฎหมายเอาไว้ เป็นที่ขึ้นชื่อ เรียกกฎหมายนี้ว่า กฎหมายแบบสนองตอบ หมายถึงผู้ใดกระทำความผิดเช่นใดก็ให้ได้รับโทษเช่นนั้นกลับไป


 • กฎหมายแบบสนองตอบนี้ต่อมากลายมาเป็นรากฐานของกฎหมาย ที่มีชื่อเสียง ที่รู้จักกันดีในนาม ประมวลกฎหมาย ฮัมมูราบี  หรือกฏหมาย ตาต่อตา ฟันต่อฟัน เช่นถ้าใครไปฆ่าลูกสาวเขาตายก็จะถูกลงโทษด้วยการฆ่าลูกสาวคนนั้นกลับคืน เป็นต้น
ด้านศาสนา


 • ชาวสุเมเรียนนับถือเทพเจ้าหลายองค์มีเทพประจำนครของตนเองเช่นเดียวกับชาวอียิปต์ • แต่ชาวสุเมเรียนเน้นชีวิตในโลกนี้มากกว่าโลกหน้า คือไม่เชื่อชีวิตหลังความตาย ส่วนชาวอียิปต์ให้ความสำคัญกับชีวิตหลังความตายหรือโลกหน้า
 • ดังนั้นพิธีศพของชาวสุเมเรียนจึงเป็นไปแบบเรียบง่าย ซึ่งแตกต่างจากชาวอียิปต์ที่ตกแต่งพิธีกรรมงานศพอย่างหรูหรา


การจารึกและการเขียน


 • ชาวสุเมเรียนได้คิดค้นนำต้นอ้อแห้งมากดลงบนแผ่นดินเหนียว แล้วนำไปตากแห้ง ทำให้เกิดเป็นอักษรลิ่ม หรือคูนิฟอร์ม งานเขียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา • ชาวสุเมเรียนใช้ปฏิทินแบบจันทรคติ หนึ่งเดือนมี 29 วันครึ่ง หนึ่งปีมี 12 เดือน หนึ่งปีของชาวสุเมเรียนจึงมี 354 วัน ในหนึ่งวัน แบ่งเป็นกลางวัน 6 ชั่วโมง กลางคืน 6 ชั่วโมง • การนับชาวสุเมเรียนใช้เลข 60 เป็นหน่วย หนึ่งชั่วโมงมี 60 นาที หนึ่งนาทีมี 60 วินาที หนึ่งวงกลมมี 360 องศา


ด้านสถาปัตยกรรม 

ชาวสุเมเรียนมักก่อสร้างด้วยอิฐเป็นสิ่งก่อสร้างคล้ายกับปิรามิดของชาวอียิปต์ สร้างบนฐานยกสูงเพื่อเป็นวิหารของเทพเจ้า ที่เด่นชัดคือ ซิกกูเรต ( Ziggurat )วรรณกรรมที่ขึ้นชื่อของชาวสุเมเรียนคือ จารึกแผ่นดินเหนียว 12 แผ่น Epicofgiloen 
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น