Koungwhal Thongnetra

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา (ปัญญาคือแสงสว่าง ส่องทางชีวิต )123EE.BLOGSPOT.COM

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปกครองในอียิปต์โบราณ1


ชาวอียิปต์ประดิษฐ์อักษรขึ้นมาเมื่อประมาณ 4,000 ปี ก่อนคริสตกาล เรียกว่า อักษรไฮโรกลิฟฟิค
( Hieroglyphic ) หริออักษรภาพ ที่ใช้เป็นเครื่องหมายแทนสิ่งต่างๆ และมีการพัฒนาเรื่อยมาจนเป็นพยัญชนะ 24 ตัวอักษร

ต่อมาชาวอียิปต์ได้แบ่งตัวอักษรออกเป็น 2 ประเภท

1.อักษรเฮียราติก ( Hieratic) .ใช้ในแวดวงธุรกิจติดต่อค้าขาย

2. อักษรเดโมติก ( Demotic) ใช้ทั่วไป มี 900-1,000 ภาพอียิปต์ยุคโบราญ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

1. อียิปต์บน ได้แก่บริเวณที่แม่น้ำไนล์ไหลผ่านหุบเขามีความยาว 500 ไมล์ กว้าง15-20 ไมล์

2.อียิปต์ล่าง ได้แก่บริเวณที่แม่น้ำไนล์แตกสาขาออกเป็นรูปใบพัดไหลลงสู่ทะเลเมติเตอร์เรเนียน เรียกบริเวณนี้ว่า เดลต้ามีความยาวประมาณ 200 ไมล์กว้าง 6 - 22 ไมล์


  • ในสมัยราชวงค์ ก่อนคริสตกาล 3,200 ปี ฟาร์โรห์ เมเนส ( Menes) ได้รวบรวมอียิปต์บน และ ล่าง เข้าด้วยกันและได้สถาปนาราชวงศ์ที่หนึ่งขึ้นปกครองอียิปต์


  • จากหลักฐานศิลาจารึก โซโรเซตตาที่ขุดพบบริเวณปากแม่น้ำไนล์ เมื่อ ค.ศ.1799


  • มีนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสชื่อ ชองโปลิออง ( Champollion) ได้ไขปริศนาจากศิลาจารึกจึงได้ทราบว่าสมัยราชวงศ์นี้ได้แบ่งออกเป็น 3 ยุค


1.สมัยราชอาณาจักรเก่า

  • เริ่มเมื่อ 3,200 -2,100 ปี ก่อนคริสตกาล การปกครองยุคนี้เป็นแบบรวมศูนย์อำนาจ มีเมืองหลวงอยู่ที่ ธีบีส มีฟาโรห์เป็นหัวหน้ารัฐบาล และเป็นผู้ออกกฎหมาย เป็นผู้พิพากษาในสมัยนี้ มีทั้งสิ้น 6 ราชวงค์ ราชวงค์ที่ 3 ตั้งเมืองหลวงที่ เมมฟิส ราชวงค์ที่ 4 มีความเจริญด้านศิลปะมีการสร้างปิรามิด มากมาย เรียกยุคนี้ว่ายุค ปีรามิด
  • ราชวงค์ที่ 6 อำนาจเริ่มเสื่อมลงและขุนนางเริ่มแข็งข้อกับฟาโรห์ เกิดการแย่งชิงอำนาจกันศิลาจารึกโรเซตตา2.สมัยราชอาณาจักรกลาง


  • เริ่ม ประมาณ 2,100-1,580 ก่อนคริสตศักราช ฟาโรห์ อเมเนมเฮท ( Amenemhet) ได้ดึงอำนาจคืนกลับมาได้โดยการช่วยเหลือจากประชาชน จึงตอบแทนประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง นับเป็นยุคที่เจริญที่สุดของอียิปต์ เรียกยุคนี้ว่ายุคทอง


3. สมัยราชอาณาจักรใหม่ หรือสมัยจักรวรรดิ์


  •  เริ่มเมื่อประมาณ 1,580 -1,090 ปีก่อ ค.ศ. ฟาโรห์อาห์โมสที่1 ( Ahmose) เป็นผู้นำในการขับไล่พวก ฮิคโซส ( ปาเลสไตน์ ) ออกไปได้ เป็นยุคที่ อียิปต์มีความเป็นปึกแผ่นที่สุดและเป็นยุคที่อียิปต์ได้แผ่ขยายอาณาเขตออกไปมากที่สุด


  • แต่การแผ่ดินแดนออกไปมาก กลับเกิดปัญหาขึ้นในการปกครองดูแลไม่ทั่วถึงและศูนย์กลางอำนาจอ่อนแอลงจนตกอยู ภายใต้การปกครองของ แอสซีเรียน ,เปอร์เซียน และ มาซิโดเนีย และตกอยู่ใต้อำนาจอาณาจักรโรมันในที่สุด
อักษรไฮโรกลิฟฟิค หรืออักษรภาพของอียิปต์

  • ชาวอียิปต์มีความเชื่อในชีวิตหลังความตายจึงได้จัดงานศพอย่างหรูหราสมเกียรติมากกว่าตอนมีชีวิตอยู่เสียอีก

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น