Koungwhal Thongnetra

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา (ปัญญาคือแสงสว่าง ส่องทางชีวิต )123EE.BLOGSPOT.COM

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555

ภาพวิทยุธานินทร์

นี่คือ วิทยุธานินทร์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทย  ปัจจุบัน ชื่อธานนินทร์ยังคงอยู่แต่เปลี่ยนเจ้าของไปเป็นคนต่างชาติไปแล้ว และมีเพียงวิทยุทรานซิสเตอร์ ไม่มีสินค้า ไฮเอนด์ ให้ได้เห็นกันอีกแล้ว

สำหรับวิทยุเครื่องแรกที่นำเข้ามาจำหน่าย ในเมืองไทยชื่อ เทเลฟุงเก้น นำเข้าโดยบริษัท บีกริม แอนด์ โกว์

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น