Koungwhal Thongnetra

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา (ปัญญาคือแสงสว่าง ส่องทางชีวิต )123EE.BLOGSPOT.COM

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555

การกระสวน ( PATTERN ) คืออะไร

                   


 การกระสวน ( PATTERN )

กระสวน เป็นศัพท์ทางวิชาการ ซึ่งหมายถึงรูปแบบ จากการกระทำที่ซ้ำๆกัน

ตัวอย่างของการกระสวนทางวัฒนธรรม

1 ) การทักทายเมื่อพบผู้คนที่คุ้นเคย

2 ) การแปรงฟัน

3 ) การเขียนหนังสือโดยใช้ปากกาหรือดินสอ

4 ) การเข้าแถวตอนเช้าของนักเรียน

5 ) การขับรถตามช่องทางจราจร

6 ) การยื่นแบบรายการเสียภาษีอากร

7 ) การเข้านั่งสอบตามระเบียบของสถาบันการศึกษา

8 ) การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผูที่เรียนจบหลักสูตร เป็นต้น

ตัวอย่างการกะสวนทางวัฒนธรรม

กังวาล ทองเนตร รัฐศาสตร์ เอกการปกครองมหาวิทยาลันรามคำแหง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น