Koungwhal Thongnetra

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา (ปัญญาคือแสงสว่าง ส่องทางชีวิต )123EE.BLOGSPOT.COM

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555

ภาพกบ เขียด


กบนา
เขียดนา หรือเขียดจ่านา
หน้าแล้งจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่เป็นทรายโดยแทรกตัวเข้าไปในดินทราย และหน้าฝนก็จะออกมาส่งเสียงร้องระงมทุ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น