Koungwhal Thongnetra

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา (ปัญญาคือแสงสว่าง ส่องทางชีวิต )123EE.BLOGSPOT.COM

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

อุดมการณ์คืออะไร


มุมมองเกี่ยวกับ อุดมการณ์ จากนักสร้างทฤษฎี                                        


                 ‎อุดมการณ์ ( Ideology ) 

  • ถูกใช้ครั้งแรกโดย Antonie Louis Claude Destutt de Tracy
นักวิชาการชาวฝรั่งเศส ในงานเขียนของเขา เมื่อ ค.ศ.1797

  • อุดมการณ์ หมายถึง ระบบค่านิยม ความเชื่อ ที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มบุคคลว่าเป็นเสมือนจริง หรือข้อเท็จจริง
  • ซิกมันด์ ฟรอยด์ ต้นตำรับ จิตวิเคราะห์ และบิดาแห่งวิชาจิตวิตทยา มองอุดมการณ์ว่าเป็นภาพลวงและภาพลวงตาเหล่านี้เกิดจากสภาวะบิดเบือน หรือถูกกดดันของความต้องการในทางจิตของมนุษย์นั่นเอง.
  • คาร์ล มาร์กซ์ นักสังคมวิทยา ชาวเยอรมัน เจ้าของ ทฤษฎีคอมมิวนิสต์ มองอุดมการณ์ว่าเป็นภาพหลอนทางการเมืองอย่างหนึ่ง ( False conseiousness ) ซึ่งสร้างขึ้นจากประสบการณ์ทางสังคม ของ ชนชั้นใดชนชั้นหนึ่ง การที่บุคคลเป็นสมาชิกของชนชั้นใด จะส่งผลให้บุคคลนั้นๆได้ภาพของโลกที่มีมุมมองจากชนชั้นนั้นๆไปด้วย

  •  มาร์ก และ ฟรอยด์ มีทัศนะเรื่องอุดมการณ์คล้ายกัน คือเป็นเพียงภาพหลอนภาพลวงตาทำให้เราไม่สามารถเห็นภาพความจริงได้ แต่ทั้งสอง เสนอวิธีแก้ที่ต่างกัน
  • ฟรอยด์ เรียกอาการนี้ว่าเป็นสภาพของการป่วย ดังนั้นเขาจึงเสนอวิธีแก้สภาพป่วยนี้ด้วยวิธี จิตวิเคราะห์ ของเขา
  • มาร์กซ์ เสนอวิธีแก้ ภาพหลอนนี้ ด้วยการ ปฎิวัติ.
กังวาล ทองเนตร รัฐศาสตร์ภาควิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น