Koungwhal Thongnetra

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา (ปัญญาคือแสงสว่าง ส่องทางชีวิต )123EE.BLOGSPOT.COM

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555

การเมืองการปกครองของอินเดีย


 Gandhi  (  คานธี )

อินเดีย

 • อินเดียมีพื้นที่ 1,269,340  ตารางไมล์ หรือ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร
 • ประชากรร้อยละ 72 เป็นเชื้อสาย อินโด - อารยัน ร้อยละ 25 เป็นชนเผ่าพื้นเมือง คือ ดราวินเดียน ที่เหลือ ร้อยละ 3 เป็นมองโกลอยด์และเผ่าอื่นๆ


ภาษา


 • อินเดียมีภาษาถิ่นกว่า 400 ภาษา ที่พูดได้เกินล้านคนมี 24 ภาษา ภาษาทางการมี 16 ภาษา 
 • ที่สำคัญคือ ภาษา ฮินดี ( Hindi ) และอังกฤษ ภาษาฮินดีถูกยกย่องให้เป็นภาษาประจำชาติ

 • อินเดียได้รับ เอกราชจากอังกฤษ เมื่อ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1947
 • ปากีสถานได้รับเอกราชเมื่อ 14 สิงหาคม ค.ศ.1947 ปากีสถานเป็นประเทศที่มี 2 ส่วน คือ
 • ปากีสถานตะวันออกกับ ตะวันตก ห่างกันถึง 1 พัน ไมล์ มีอินเดียกั้นกลาง ต่อมา  
 • ปากีสถานตะวันออกได้แยกตัวออกไปเป็นประเทศ บังกลาเทศ ส่วนฝั่งตะวันตกก็คือ
 • ปากีสถานปัจจุบัน
 • ประเทศอินเดียปัจจุบัน ปกครอง แบบประชาธิปไตย รูปแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
 • มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

 • ฝ่ายบริหารของอินเดีย ประกอบไปด้วย ประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี  
 • นายกรัฐมนตรี และสมาชิกของสภารัฐมนตรี (  Council of Ministers) 

เนห์รู และคานธี

ที่มาของประธานาธิบดี


 • ประธานาธิบดี ได้รับเลือกมาจากคณะผู้เลือกตั้ง 


 • ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งจากรัฐสภาอินเดีย รวมทั้งสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งจากสภานิติบัญญัติจากรัฐต่างๆอีก ( Legislative Assemblies of the State)  มีวาระดำรงตำแหน่งคราละ 5 ปี และอาจถูกถอดถอนให้ออกจากตำแหน่งได้โยขบวนการถอดถอน Impeachment  และอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้อีกเช่นกัน

 • นักวิชาการชาวอังกฤษ ชื่อ บากเกต ( Bagehot ) เรียกประธานาธิบดีของอินเดียว่าเป็น
  "  ส่วนที่เป็นศักดิ์ศรีของรัฐธรรมนูญ " The dignified parts of the Constitution เปรียบดังสมองซีกขวาของอินเดีย


 • นอกจากนี้ข้อพิเศษอีกอย่างของประธานาธิบดีอินเดียคือ ในเวลาปกติ บทบาทการบริหารประเทศจะไปตกอยู่ที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

 • แต่เมื่อใดที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะฉุกเฉินวุ่นวาย รัฐธรรมนูญของอินเดียได้ให้อำนาจเบ็ดเสร็จกับประธานาธิบดี ที่เกินกว่าประมุขแห่งรัฐในระบอบนี้

การใช้อำนาจฉุกเฉินของประธานาธิบดีจะมีอยู่ 3 กรณีดังนี้

1 .เมื่อมีอันตรายต่อความมั่นคงของอินเดีย เช่น ภาวะสงคราม หรือ ความวุ่นวายภายใน หรือการบุกโจมตีจากภายนอก

2 .เมื่อเกิดมีความวุ่นวายในรัฐต่างๆของอินเดีย ซึ่งไม่สามารถใชกลไก ปกติตามรัฐธรรมนูญได้

3 . เมื่อเกิดผลกระทบทางภาวะการเงิน เช่น เสถียรภาพทางการเงินของประเทศ


 • ถึงแม้รัฐธรรมนูญจำกำหนดอำนาจฉุกเฉินให้เป็นดุลพินิจของประธานาธิบดีว่า กรณีใดเป็นภาวะฉุกเฉินหรือไม่  แต่ความเป็นจริง ประธานาธิบดีไม่เคยใช้ดุลพินิจนี้เลย กลับปล่อยให้ ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเป็นผู้ชี้ขาดว่ากรณีใดฉุกเฉิน

 • และกรณีประธานาธิบดีประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาด้วย ถ้าไม่ได้รับการรับรอง คำประกาศนั้น จะมีผลได้เพียง 2 เดือนเท่านั้น
และในกรณีที่ได้รับการรับรองจากสภา อำนาจนั้นจะมีอายุเพียงคราวละ  6 เดือนเท่านั้น และต่อได้รวมแล้วไม่เกิน 3 ปี

 • ประธานาธิบดีคนแรก ของอินเดียคือ Dr. Rajendra Prasad รัฐบุรุษอาวุโสของอินเดีย เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามแบบแผนของ มหาตมะ คานธี


Dr. Rajendra Prasad

รัฐสภาของอินเดีย ประกอบด้วย 2 สภาคือ

1. สภาล่าง หรือ โลกสภา

2. สภาสูง หรือ ราชยสภา


Dr.Ambedkar

 • ดร. อัมเบดการ์ เป็น ชนชั้น จัณฑาล ที่ได้เป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญของอินเดีย


Nehru   

 • เยาห์ราล เนห์รู เพื่อนที่ต่อสู้ร่วมกันมากับ คานธี  และเป็นอดีตนายกฯของอินเดีย


Indira Gandhi

 • นางอินทิรา  เนห์รู ( คานธี ) เป็นบุตรสาวคนเดียวของ เยาห์ราล เนห์รู ต่อมาได้แต่งงานกับ
 • นาย เฟโรช คานธี ซึ่งไม่มีความเกียวข้องใดๆกับ มหาตมะ คานธี จึงเป็น อินทิรา คานธี
 • นางคานธีถูกยิงตาย จากทหารอารักขา ของเธอเอง
 • นางคนธี มีบุตรสองคน ชื่อ ราจีฟ คานธี เป็นอดีตนายกอินเดีย แลถูกลอบสังหารตายด้วยระเบิด           อีกคนชื่อ สัญชัย คานธีพิธีศพ นางอินทิรา คานธี

Rajiv Gandhi


 • นาย ราจีฟ คานธี บุตรชายของ นางอินทิรา คานธี และเป็นอดีต นายก ต่อมาของอินเดีย ที่ถูกลอบสังหาร เหมือนผู้มารดา นายราจีฟ และนาง โซเนีย มีบุตรด้วยกัน 2 คนคือ 
 • นาย ราหุล คานธี และบุตรสาวอีกคนชื่อ ปรียังกา คานธี • นางโซเนีย คานธี ภรรยา ม่ายของนาย ราจีฟคานธี

 • นาย ราหุล คานธี บุตรชายคนเดียวของ นายราจีพ และ นาง โซเนีย คานธี


กังวาล ทองเนตร รัฐศาสตร์ เอกการปกครองมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น